Neptunus - Schiebroek

Activiteiten en plannen van het Jeugdbestuur

De toernooicommissie maakt overuren en het jeugdbestuur richt zijn pijlen al weer op het volgend seizoen.

De voorbereiding is voortvarend gestart met de geboorte van het Technisch Jeugdbeleidsplan als vervolg op het al eerder gepubliceerde Jeugdbeleidsplan. Het Technisch Jeugdbeleidsplan is, zoals de naam al zegt, gericht op het technisch beleid. En het Jeugdbeleidsplan meer op de organisatie.

Klik hier om het Technisch Jeugdbeleidsplan te bekijken.

Het (lijvige)Technisch Jeugdbeleidsplan is een volgende stap in de stapsgewijze ontwikkeling van de Jeugdafdeling. In het plan zijn onder andere de selectiecriteria te lezen die wij op spelers gaan toepassen, maar ook de eisen die wij willen stellen aan trainers van de selectieteams. En uiteraard veel technische informatie.

Ook het aanstellen van trainers voor de leeftijdsgroepen/selecties voortvloeiend uit het plan liep in beginsel voortvarend.

Ryan Lol zal komend seizoen hoofdtrainer zijn van de JO9 (F) en is tevens keeperstrainer voor onze jeugdkeepers. Maikel Samat neem de JO 11(E) onder zijn hoede. Anisch Meijer gaat leiding geven aan de JO 13 (D) en Philppe Berchoux en Bas Zweerus blijven dat doen bij de JO15 (C). Kevin Heemskerk tenslotte zal zich gaan ontfermen over de meisjes MO17.

Er zijn ook hobbels. Het vinden van een hoofdtrainer voor de JO17 en JO19 is een heidens karwei, maar we hebben er goede hoop dat aan het einde van deze week het licht op groen zal gaan. De laatste weken is reeds met diverse kandidaten gesproken en hoewel we een enkele keer dichtbij de oplossing zaten, moeten we nog even geduld opbrengen. Het gaat om de juiste man op de juiste plaats. 

Door deze vertraging hebben wij ons nog maar nauwelijks kunnen buigen over de voorlopige indelingen van de teams. Natuurlijk hebben wij daar onze gedachten over maar conform het Technisch Jeugdbeleidsplan zal de hoofdtrainer van elke leeftijdsgroep hierover met de trainers van de teams in contact treden.

Dat brengt ons op het punt van de leiders en trainers van de (overige) teams. In die fase van invullen zitten we nu. Daarmee hangt ook het trainingsschema samen, want niet elke trainer kan op elke avond en we hebben ook rekening te houden met de veldcapaciteit.

Verder vooruit kunnen we meedelen dat wij eind augustus/begin september weer een 'aftrapavond' voor alle ouders, leiders en trainers zullen organiseren om het nieuwe seizoen in te swingen. 

Tot slot.

Helle Verschuuren had reeds eerder te kennen gegeven na 17 jaar jeugdbestuurslidmaatschap een stapje terug te willen doen. Wij respecteren haar besluit en zullen haar op één der toernooidagen nog uitluiden. Dennis Roos heeft zich bereid verklaard haar plaats te zullen gaan innemen. Helle blijft wel op veler verzoek het - ook dit weer zeer succesvolle - Zomerkamp organsiseren.

Ook secretaris Rene Haspers moet door privé-en werksituatie een stap terug doen. Er is dus een vacature voor secretaris en zij die daar belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij Michel Boerman.

Het Technisch Jeugdbeleidsplan is te lezen op de website.

Activiteiten en plannen van het Jeugdbestuur

terug

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks