Neptunus - Schiebroek

Ophoging en verbreding kleedkamerpad


Vóór de start van de nieuwe voetbalcompetitie zal ons (veel te) smalle pad langs de kleedkamers twee keer zo breed worden gemaakt.
Er komt een verhoogde wandelboulevard, die uitkijkt op het derde veld. Met tussen de bestaande ballenvangers nieuw hekwerk en in het midden een trapje.
De hekjes zijn laag en geheel in de stijl van het huidige clubhuisterras.

In deze metamorfose wordt óók het aangezicht van de bestuurskamer meegenomen. Dat betekent dat het kleine terras – dus de plek waar we in onze gedachten de twee stoelen en tafel van Hans Teijn kunnen uittekenen – bijna twee keer zo groot wordt gemaakt. Eveneens omzoomd door het identieke lage hekwerk.

De entree van dat nieuwe bestuurskamerterras komt in het midden. Dus ter hoogte van de deur. ‘Het holletje’, dat voetballers nu gebruiken om naar de kleedkamers te gaan, wordt naar het midden verplaatst en krijgt een langere aanloop (dus ook geschikt gemaakt voor invaliden). In elk geval wordt het allemaal veel fraaier en bovendien (win-win) sympathieker voor de wheelers.

De verbeteringen worden betaald en uitgevoerd door de gemeente Rotterdam in het kader van onze inzet voor het G-voetbal. Uit de schouw van de VGR (de onafhankelijke Vereniging van gehandicaptenorganisaties), die op ons verzoek plaats vond, kwam tot uiting wat wij al wisten: dat G-deelnemers met een rollator niet in staat bleken om onze kleedkamers te bereiken. En als ze met hulp van anderen wel het veel te smalle kleedkamerpad hadden ‘gehaald’ konden ze daar niet meer keren. Dat gold trouwens ook voor gehandicapte ouders en grootouders die op zaterdag onze juniorwedstrijden bezoeken en rollator- dan wel rolstoelafhankelijk zijn. 

Er zal nu zelfs één scheidsrechterkleedkamer geheel worden aangepast aan de gehandicapte sporter, inclusief toilet. Bovendien krijgt de parkeerplaats invalidenplekken.

Neptunus-Schiebroek heeft inmiddels gezorgd voor leuningen op de tribune (met dank aan Henk van Oost als maker, en de vader van Gianni Westrate als sponsor) en we zullen binnen de gemaakte afspraken de traptreden van de tribune nog voorzien van een gele markering.

En hoe zit het met het 2e kunstgrasveld?

Onze enorme ledengroei in relatie tot de slechte staat van het laag gelegen derde veld heeft tot gevolg dat we voor het komende seizoen zwaar moeten passen en meten om iedereen doordeweeks aan trainingsminuten te helpen. Er is opnieuw een uitgelijnd schema gemaakt voor het gebruik van het kunstgrasveld, dat in 2009 is aangelegd en de bruikbaarheiduren al heeft overschreden. Bovendien is besloten om het derde veld doordeweeks optimaler te gaan gebruiken, ook al kan dat consequenties hebben voor de speelzaterdagen. Het is niet anders.

Vorig najaar heeft de Gemeenteraad van Rotterdam besloten gelden structureel vrij te maken voor de verbetering van sportaccommodaties in onze gemeente. Het bestuur van Neptunus-Schiebroek heeft daar onmiddellijk op ingespeeld en een aanvraag ingediend om een tweede kunstgrasveld aangelegd te krijgen. Uiteraard gaat het hier om een veld waarbij geen rubber granulaat gebruikt wordt. Het bestuur heeft die aanvraag zo sterk beargumenteerd dat de betrokken gemeentelijke instanties overtuigd waren van de dringende noodzaak. Echter, er waren verenigingen die nog dieper in de zorgen zaten. Die moesten eerst geholpen worden.

Wij kwamen hierdoor in de zogenaamde tweede trance terecht en moesten een jaar geduld hebben. Uitgaande van die berichtgeving gingen wij uit van de aanleg van een tweede kunstgrasveld in de zomer van 2018. Maar recente berichtgeving vanuit de gemeente duidt op (ten minste) vertraging. De investeringen die deze zomer door de gemeente worden gedaan lijken een grotere aanslag op het beschikbare budget te plegen dan aanvankelijk was voorzien. 

Eerst moet nu duidelijk worden hoe groot het nog resterende budget is alvorens te kunnen besluiten welke vervolginvesteringen uitgevoerd kunnen worden. Grote onzekerheid dus, meer kunnen we er op dit moment niet van maken. We blijven hopen en verwachten dat realisatie van een zo keihard noodzakelijk tweede kunstgrasveld in de zomer van 2018 of anders 2019 zal plaatsvinden, omdat we anders niet meer kunnen groeien. 

Het bestuur zal alle instanties die een rol spelen in de betrokken besluitvorming blijven informeren.

Een prettige zomer
Jan D. Swart
voorzitter
Ophoging en verbreding kleedkamerpad

terug

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks